Świętowanie Bożego Narodzenie 2022

Świętowanie Bożego Narodzenia w naszym Domu rozpoczęliśmy od łamania się opłatkiem. Po odczytaniu Ewangelii o Bożym Narodzeniu, ks. Marcin Jankiewicz, kapelan Domu złozył wszystkim zebranym życzenia, a później wspólnie popłynęły słowa i gesty zyczliwości. 

W dzień Bożego Narodzenia i święto św. Szczepana w naszej kaplicy była sprawowana Msza św. w której uczestniczyły Mieszkanki i Pracownicy.

Mieszkanki przygotowały Jasełka, które zaprezentowały w parafii w Niedrzwicy Dużej, w kościele parafialnym w Kiełczewicach Maryjskich, na spotkaniu z Rodzinami w naszym Domu oraz przed szeroką publicznością podczas spotaknia światecznego, na które przybyli dostojni Goście: ks. biskup Adam Bab, Pani Marta Janeczko ze Starostwa Powiatowego w Lublinie, Pani Barbara Zdybel i Pani Elżbieta Budzyńska z Urzędu Gminy Strzyrzewice, Pan Jacek Figarski, Pani Aneta Hałabis i Pan Sławomir Styk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek opiekuńczych iwychowaczych z terenu powiatu. W spotakniu uczestniczyli Seniorzy z naszego Klubu Seniora i dzieci, które brały udział w "Feriach w DPS".

Odwiedzili także nasz Dom w okresie światecznym kolędnicy. Najpierw goście z Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach, a później zespół śpiewaczy "Sołectw Song". Miło sie z nimi kolędowało.

Okres Bożego narodzenia zakończył się w święto Ofiarowania Pańskiego. Na msze św. Mieszkanki i seniorzy przynieśli świece, które były poświęcone, aby światło Chrystusa rozświetlało ścieżki naszego życia.