Grant z NFZ

Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach otrzymał grant z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 18 074,00 zł z projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

Środki przekazane z NFZ zostały przeznaczone jako dodatki do wynagrodzenia dla personelu medycznego w DPS.