Info spotkanie 19.06.2019

  W dniu 19.06.2019 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie inicjujące uruchomienie pilotażowego programu pozwalającego na integracje dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi przebywającymi w domu pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli Pan Jacek Figarski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Pan Marian Podsiadły Dyrektor Centrum Administracyjnego Domu Dzieckaw Woli Gałęzowskiej, Pani Dorota Frąk Dyrektor Domu Pomocy Społecznejw KiełczewicachPani Elżbieta Boczkowska inicjatorka grupy wolontarystycznej oraz Pan Sławomir Styk Kierownik Działy ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Lublinie.  Głównym celem  programu jest przełamywanie barier międzypokoleniowych, rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych wśród dzieci i seniorów. Cykliczne spotkania dzieciz mieszkańcami domu pomocy społecznej będą okazją nie tylko do podzielenia  się poglądami,  pasjami i umiejętnościami, ale również przyczynią się do efektywnego zagospodarowania wolnego czasu.