Majówka

W naszym Domu  22 maja miało miejsce "Wiosenne spotkanie z kulturą czyli Majówka". Rozpoczęło się ono śpiewem Litanii Loretańskiej. Całemu Wydarzeniu patronowała bł. Rodzina Ulmów, o których interesująco opowiadała p. Maria Szulikowska odznaczona srebrnym krzyżem za zasługi w krzewieniu kultu błogosławionych przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ciekawe wystąpienie miał również Prezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża p. Jan Staroch, który przedstawił działalność powyższej instytucji. Natomiast Wicedyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa p. Krzysztof Skubiś przedstawił nam statystyki dotyczące Honorowego Krwiodawstwa. Druga część spotkania była poświęcona rozstrzygnieciu konkursu "Mała kropla krwi ratuje życie" nad którym patronat honorowy objęła Starosta Lubelski p. Sylwia Pisarek-Piotrowska oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie za co serdecznie dziękujemy. W czasie pracy komisji konkursowej, której przewodniczyła Pani Wójt Gminy Strzyżewice Barbara Zdybel , na scenie wystąpiły Mieszkanki naszego Domu. Po ogłoszeniu werdyktu wszyscy otrzymali nagrody. Gratulujemy zwycięzcom. W wydarzeniu uczestniczyli także: Kapelan DPS-u Ks. Marcin Jankiewicz, Wicestarosta p. Iwona Pulińska, Radny Powiatu p. Krzysztof Chmielik, Sekretarz Gminy Strzyżewice p. Elżbieta Budzyńska, pracownicy Lubelskiego Oddziału PFRON p. Agnieszka Kluś i p. Sławomir Drzewiecki, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach p. Urszula Zielińska wraz z uczestnikami,p. Dyrektor Domu Dziecka w Dąbrowicy i Przybysławicach Rafał Lipert razem z wychowankami, Wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Matczynie p. Marta Jarzyna-Walczak, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie p. Robert Świeboda, Kierownik Działu ds Pieczy Zastępczej w PCPR w Lublinie p.Sławomir Styk,pracownik UM Kraśnik p. Grażyna Lejwoda-Ćwik, Członek Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego p. Szczepan Malinowski, Nauczyciele z uczennicami z Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie Oddział Kiełczewice, Koło Gospodyń Wiejskich Strzyżewiczanki, Panie Seniorki z Klubu seniora przy DPS Kiełczewice. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania serdecznie dziękujemy za obecność.