Rehabilitacja i promocja zdrowia dla seniorów

Od 2 sierpnia 2021 r. Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach rozpoczyna ręalizację nowego projektu skierowanego do seniorów i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Strzyżewice. Przez trzy miesiące osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać bezpłatnie z serii 10 zabiegów fizykalnych w Centrum Rehabilitacji.

W projekcie Rehabilitacja i promocja zdrowia dla seniorów moga wziąć udział uczestnicy projektu Nowe usługi DPS Kiełczewice oraz uczestnicy projektu Senior + z Piotrowic.

Ponadto w projekcie mogą wziąć udział pozostali Mieszkańcy Gminy Strzyzewice, którzy są w wieku 60+ lub osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności conajmniej w stopniu umiarkowanym ((symbole: 01-U, 05-R, 10-N, 12-C), posiadają skierowanie na zabiegi wydane przez lekarza specjalistę (np. lekarza rehabilitacji, neurologa, ortopedę, chirurga, reumatologa)  i dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł) z wyłączeniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

8 sierpnia 2021 r. w godz. 13.00-17.00 w Centrum Rehabilitacji będzie pełnił dyżur lekarz rehabilitacji medycznej. Konsultacje te są bezpłatne dla Mieszkańców Powiatu Lubelskiego

Szczegółowe informacje mozna uzyskać pod numerem telefonu: 607 122 202

Projekt jest dofiansowany przez Gminę Strzyżewice