Wakacje z wartościami edycja 2021

W lipcu 2021 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach odbywały sie pólkolonie letnie dla dzieci z okolicznych miejscowości. Integracyjne zajęcia nosiły nazwę "Wakacje z wartościami edycja 2021", bowiem uczestnicy już po raz kolejny spotkali się w czasie wolnym, by ciekawie spędzić czas wraz z Mieszkankami DPS oraz Seniorami uczestniczącymi w projekcie "Nowe usługi DPS Kiełczewice". 

Zajęcia przebiegały w atmosferze zabawy, radości, wspólnego odkrywania talentów, swoich nowych kolegów i koleżanek, inności osób niepełnosprawnych czy osób starszych. Tematyka zajęć oscylowała wokół bezpieczeństwa, umiejętności radzenia sobie z uzaleznieniami np. od komputera, telefonu, ale także alkoholu, papierosów, narkotyków. Prowadzący uwarzliwiali dzieci na delikatnośc, dobroć i szacunek dla siebie nawzajem, nawet w czasie rywalizacji sportowych. Wiele warsztatów miało na celu budowanie wartości uczestników poprzez ukazywanie, jak wiele talentów kryją ich umysły, jak wielkie możliowści w nich drzemią.

Uczestnicy półkolonii podczas warsztatów odkrywali swoje możliowści: stawali sie artystami mlarzami, architektami, dekoratorami, kucharzami, sportowcami, artystami i aktorami.

Każdego dnia dzieci korzystały z terenów rekreacyjnych DPS-u, aby aktywnie spędzać czas wolny.

Ostatnie dni dwutygodniowego aktywnego wypoczynku było bogate w niespodzianki. 15 lipca dzieci zwiedzały Sandomierz, a 16 lipca gościł w Domu Pomocy Społecznej Teatr Andersena z Lublina.

Półkolonie zostały dofinansowane przez Gminę Strzyżewice, Zgromadzenie Sług Jezusa, Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach oraz Fundację Ancilla.

Serdecznie dziękujemy Sponsorom i prowadzącym zajęcia.