Wiosenne spotkanie z kulturą

18 maja 2022 r. w naszym Domu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Było to "Wiosenne spotkanie z kulturą, czyli majówka"

Wraz z Mieszkankami i Uczestnikami Klubu Seniora przy DPS Kiełczewice świętowali:

 • Pani Małgorzata Paprota Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON, która zebranych wzmocniła słodyczami,
 • Ks. prof. Anzelm Weiss, Przyjaciel Domu,
 • Pan prof. Eugeniusz Sakowicz, pracownik UKSW, mieszkający na terenie Gminy Strzyżewice i Przyjaciel naszego Domu,
 • Pani Elżbieta Budzyńska Sekretarz Gminy Strzyżewice,
 • Pan Jacek Figarski, Dyrektor PCPR w Lublinie,
 • Pani Aneta Hałabis Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie,
 • Pan Sławomir Styk Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej w PCPR Lublin,
 • Pani Urszula Sawecka Kierownik OPS w Strzyżewicach,
 • Pani Urszula Zielińska Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach wraz z Uczestnikami i Pracownikami,
 • Pan Sławomir Piotrowski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Matczynie wraz z Mieszkańcami i Pracownikami,
 • Pan Marian Podsiadły Dyrektor Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej wraz Wychowankami i Pracownikami,
 • Uczestnicy Dziennego Domu Seniora w Piotrowicach z Opiekunami,
 • UczniowieSzkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych z Nauczycielką,
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach Rechcie z Nauczycielką,

 

Część I spotkania to kultura fizyczna i rekreacja. Zawodnicy z poszczególnych ośrodków zmagali się w różnych konkurencjach. Później był zasłużony poczęstunek

 

Część II  to sztuka, która obejmowała trzy występy:

 • "Rzepka" w wykonaniu Seniorów i Mieszkanek DPS Kiełczewice,
 • "Kaczka dziwaczka" w wykonaniu uczniów SP w Kiełczewicach,
 • montaż słowno-muzyczny o Janie Pawle II w wykonaniu uczniów z SP w Strzyżewicach.

 

Część III stanowiła modlitwa. Ks. prof. Anzelm Weiss zapoznał zebranych z historią powstania Litanii Loretańskiej, którą następnie wszyscy zaśpiewali. Koronką do Bożego Miłosierdzia  modliliśmy się o pokój w Ukrainie.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za tworzenie kultury