Zamówienie usługi transportowej

Rozeznanie rynku odnośnie do świadczenia usługi transportowej

 

            Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach poszukuje firmy transportowej, która będzie świadczyć usługi w zakresie przewozu osób, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Przewóz ok. 50 osób (grupa osób: seniorzy, młodzież i dorośli - opiekunowie)

2. Promień przejazdu:

a) Kiełczewice Maryjskie – Lublin – Kiełczewice Maryjskie

b) Kiełczewice Maryjskie – Świdnik – Kiełczewice Maryjskie

c) Kiełczewice Maryjskie – Nałęczów – Kiełczewice Maryjskie

3. Czas trwania usługi – 4-5 godzin w różnych porach dnia

4. Okres świadczenia usługi – 29.05 -30.11.2021r.

5. Liczba wyjazdów – 6 

6. Terminy wyjazdów zamawiający będzie zgłaszał w terminie 7 dni przed planowanym wyjazdem, pierwszy planowany wyjazd przewidziany jest na dzień 29.05.2021 r.

            Termin zgłaszania oferty – 25 maja 2021 r. do godz. 16.00

Oferty można zgłaszać:

1. pocztą tradycyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, Kiełczewice Maryjskie 86, 23-107 Strzyżewice;

2. pocztą elektroniczna : e-mail: dps@kielczewice.pl

3. osobiście w siedzibie DPS w godz. 8.00-16.00

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81/5666603 lub 539970085

                                                                                           

Dyrektor

Dorota Frąk

Kiełczewice, 17.05.2021 r.