I PRZEGLĄD POEZJI RECYTOWANEJ I ŚPIEWANEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIEŁCZEWICACH