Hipoterapia

      Hipoterapia jest formą rehabilitacji psycho-ruchowej, w której uczestniczy specjalnie przygotowany koń. Terapia pozytywnie wpływa na sferę ruchową, sensoryczną, psychiczną i społeczną naszych podopiecznych. Celem jest korygowanie postawy ciała, regulacja napięcia mięśniowego, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni i schematu własnego ciała. Hipoterapia wzmacnia poczucie własnej wartości, stymuluje rozwój emocjonalny i budowanie pozytywnych kontaktów społecznych.