Logopeda

Terapia logopedyczna prowadzona w naszym Domu ma na celu kształcenie i rozwijanie komunikacji słownej, jak również usuwanie wad wymowy. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach.

Praca logopedyczna opiera się w szczególności na stosowaniu zabaw usprawniających narządy mowy, podnoszeniu sprawności rozumienia mowy poprzez słuchanie i wprowadzanie nowych wyrazów poprzez desygnaty- przedmioty i obrazki. Środkiem uzupełniającym w terapii logopedycznej są ćwiczenia manualne, spostrzegawczości, rytmiczne i słuchowe.

Terapia logopedyczna obejmuje:
- masaż ( dłoni, żuchwy, czoła, policzków, warg, dziąseł, podniebienia, języka),
- ćwiczenia oddechowe usprawniające aparat oddechowy,
- ćwiczenia fonacyjne (usprawniające mięśnie gardła),
- usprawnianie motoryki narządów mowy,
- ćwiczenia słuchu fonematycznego,
- ćwiczenia artykulacyjne polegające na wywoływaniu bądź korekcji głosek,
- doskonalenie artykulacji,
- ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, zdaniu i mowie potocznej,
- wypracowanie sposobu komunikowania poprzez proste zdania,
- wzbogacanie słownictwa i jeśli to możliwe rozwijanie czytania i pisania.

Tempo i rodzaj ćwiczeń jest indywidualnie dostosowany do każdej z podopiecznych.