Psycholog

Mieszkanki mają zapewnioną opiekę psychologiczną. Zadaniami psychologa jest:

  • diagnoza funkcjonowania podopiecznych,
  • pomoc w opracowywaniu indywidualnych planów opieki,
  • udzielanie konsultacji indywidualnych
  • pomoc w adaptacji osób nowoprzyjętych
  • współpraca z instruktorami terapii zajęciowej i personelem medycznym w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w rehabilitacji i rewalidacji.                                                                         Prowadzone są także zajęcia grupowe, których celem jest rozwijanie sfery emocjonalno- społecznej oraz świadomości siebie i innych osób za pomocą ruchu.