Andrzejki

Bale andrzejkowe są zawsze okazją do radosnych spotkań, tańca i zabawy. Mieszkanki naszego DPS-u bardzo chętnie biorą udział w imprezach współorganizowanych przez młodzież z Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. Wspólny taniec i ruch pozwala doświadczać pozytywnych emocji i daje przestrzeń do integracji.