Wiosenne spotkanie z kulturą czyli Majówka 2023

11 czerwca 2023 r. w  Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach miało miejsce kolejne „Wiosenne spotkanie z kulturą czyli Majówka”. W tym roku patronem był bł. Stefan Wyszyński.

Postać i dzieje ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przybliżył zebranym ks. prof. Anzelm Weiss. Usłyszeliśmy wiele ciekawostek o Błogosławionym i Jego przyjaźni z Papieżem Janem XXIII, działaniach podejmowanych na terenie naszej diecezji lubelskiej i przewodniczeniu Kościołowi w Polsce.

O propagowaniu postaci  bł. Stefana Wyszyńskiego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” poinformował nas pan Marcin Sułek, dyrektor Lubelskiego Oddziału  Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia w naszej „Arce” czyli integracyjnej stodole gościła wystawa poświęcona ks. Prymasowi „Per Mariam Soli Deo”.

Wiedzę przekazaną przez prelegentów utrwalił quiz, a którym wzięły udział drużyny ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych, Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie, Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, Klubu Seniora przy DPS Kiełczewice i Dziennego Klubu Seniora w Piotrowicach. Uczestnicy quizu wykazali się dobrą znajomością osoby Błogosławionego.

W drugiej części Majówki były życzenia dla kapłanów zaprzyjaźnionych od półwiecza z Domem Pomocy Społecznej w Kiełczewicach. Okazja były kapłańskie jubileusze. Ks. prałat Józef Zbiciak w tym roku świętuje 70-lecie przyjęcia sakramentu kapłaństwa, a ks. prof. Anzelm Weiss – 60-lecie. O dostojnych Jubilatach  kilka słów powiedzieli kolejno: ks. Marcin Jankiewicz, kapelan DPS i pan prof. Eugeniusz Sakowicz, pracownik UKSW. Życzenia złożyły pani Dorota   Frąk i Maria Żyła oraz przedstawicielki Mieszkanek.

Jak na Majówkę przystało była modlitwa Litania Loretańską oraz tradycyjna pieśń „Chwalcie łąki umajone”.

Ostatnim, ale jakże miłym akcentem artystycznym był występ zespołu „Sołectw Song” pod kierunkiem pana Marcina Mączki z Bychawskiego Centrum Kultury. Artyści wykonali wiele utworów ludowych, które rozgrzały publiczność i wprowadziły w nastrój biesiadowania przy posiłku.  

Dziękujemy za obecność Gościom: Pani Małgorzacie Paprota, Dyrektorowi Lubelskiego Oddziału PFRON, Panu Krzysztofowi Chmielikowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu Lubelskiego, Panu Jackowi Figarskiemu, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Pani Anecie Hałabis, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie, Panu Sławomirowi Stykowi, Kierownikowi Działu ds. Pieczy Zastępczej w PCPR w Lublinie, Pani Barbarze Zdybel, Wójt Gminy Strzyżewice,  Pani Elżbiecie Budzyńskiej, Sekretarz Gminy Strzyżewice, Pani Urszuli Sawckiej, Kierownik OPS w Gminie Strzyżewice, Panu Sławomirowi Piotrowskiemu, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Matczynie wraz z Mieszkańcami, Pani Urszuli Książek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach -Rechcie wraz z uczniami, Pani Agnieszce Rozwałka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych wraz z uczniami,  Panu Rafałowi Lipertowi, Dyrektorowi Domu Dziecka w Przybysławicach i Dąbrowicy, uczestnikom Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach, Uczestnikom Klubu Seniora w Piotrowicach, Pani Irenie Sidor, Sołtys Kiełczewic Górnych, Pani Agnieszce Marzec, Sołtys Kolonii Kiełczewice Pierwsze, Panu Markowi Fila, Sołtysowi Borkowizny oraz ks. Krzysztofowi Brodaczewskiemu, Proboszczowi Parafii w Kiełczewicach Maryjskich.