Zajecia teatralne

Uczestnictwo w grupie teatralno-rytmicznej cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Pod opieką instruktora mieszkanki przygotowują przedstawienia , inscenizacje i montaże słowno- muzyczne na różne okazje.  To właśnie one najbardziej cieszą się z występów i bardzo emocjonalnie angażują się w przygotowania. Aktorstwo traktują jako zabawę a na scenie są spontaniczne i zachowują się naturalnie.

Dzięki tym zajęciom  uczestniczki mogą uwierzyć we własne siły, wzmacniać poczucie własnej wartości.  Przynosi to wiele radości i satysfakcji.  Udział w grupie teatralnej rozwija pamięć, koncentrację uwagi i mowę a także sferę emocjonalną i kontakty społeczne.  Szczególnie ważnym momentem jest możliwość występów przed współmieszkamkami, zaproszonymi gośćmi i szerszą publicznością.

Zajęcia rytmiczne obejmują zabawy i ćwiczenia przy muzyce. Ich celem jest rozwijanie świadomości własnego ciała, kształtowanie wyczucia rytmu i ekspresji ruchu. Uczestnicząc w różnych formach muzycznych i teatralnych mieszkanki mają możliwość obcowania ze sztuką i uwrażliwiania się na jej piękno.