Zajęcia szkolne

      W naszym Domu od września 1996 roku istnieje szkoła. Przez pierwszy rok był to oddział Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Głuskiej w Lublinie.  Od września 1997 roku jest to oddział Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. W skład naszego oddziału wchodzą: klasa III Gimnazjum, nauczanie indywidualne i  zespół rewalidacyjno- wychowawczy.

     Do gimnazjum uczęszcza 6 uczennic. W ramach programu nauczania realizują one zadania z następujących przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, muzyka z rytmiką i religia. Podczas zajęć z funkcjonowania w środowisku uczennice zdobywają wiedzę o swoim bliższym i dalszym otoczeniu. Trzy z nich potrafi samodzielnie odwzorowywać w zeszytach litery i cyfry, czytać etykiety z wyrazami metodą całościową. W ramach zajęć z plastyki i techniki wykonywane są różnego rodzaju dekoracje, drobiazgi, przyszywane są guziki; uczennice przygotowują proste posiłki i uczą się gotować. Uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego pozwala rozwijać sprawność ruchową w zakresie małej i dużej motoryki. W ramach muzyki uczennice grają na prostych instrumentach typu grzechotka, bębenek, tamburyno, poznają różne gatunki muzyczne i relaksują się przy muzyce.

   

       Do zespołu rewalidacyjno-wychowawczego uczęszczają cztery dziewczynki z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i ze sprzężoną niepełnosprawnością. Praca z zespole polega na realizowaniu indywidualnych programów konstruowanych dla każdego dziecka. Główną metodą pracy rewalidacyjnej wykorzystywaną w zespole jest metoda pielęgnacji wychowującej, która wplata w tok pracy z dziećmi elementy kształtujące i usprawniające. Metodami wspomagającymi są m. in. stymulacja polisensoryczna, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, programy aktywności M.Ch. Knillów, masaże, elementy ustno-twarzowej terapii Castillo- Moralesa. Podczas zabaw plastycznych oraz muzyczno- rytmicznych uczniowie nabywają różnorodnych doświadczeń zmysłowo- ruchowych.

        W atmosferze poczucia bezpieczeństwa codziennie wspieramy rozwój umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi. Wszystkie podejmowane działania dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Celem wszystkich podejmowanych działań jest umożliwienie zdobycia jak największej autonomii i wyższego pozimu jakości życia.