Wyjazd z Domem Dziecka w Woli Gałęzowskiej

W dniach 01- 07 lipca 2019 r. Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej zorganizowało wyjazd do Zakopanego. W przedsięwzięciu wzięli udział wychowankowie Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej i Domu Dziecka „Oficyna” w Woli Gałęzowskiej. Dzięki realizacji pilotażowego programu umożliwiającego integrację dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi przebywającymi w domu pomocy społecznej w wyjeździe uczestniczyła również Pani Agnieszka podopieczna Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach. Wyjazd zaowocował obustronną wymianą doświadczeń, pasji i umiejętności oraz był wspaniałą okazją do wspólnego spędzenia czasu wolnego.