Wsparcie budowy Centrum Rehabilitacji przy DPS Kiełczewice