O nas

Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach przeznaczony jest dla 65 dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie całodobowej opieki, niezbędnych potrzeb oraz warunków bezpiecznego i godnego życia. Realizacja przebiega z uwzględnieniem stopnia fizycznej i intelektualnej sprawności Mieszkanek.

Każda podopieczna jest objęta indywidualnym planem wsparcia, który pomaga poznać jej możliwości i uczy żyć z własnymi ograniczeniami. Prace zespołu opiekuńczo-terapeutycznego i medycznego koncentrują się na indywidualnej i grupowej terapii mającej na celu harmonijny rozwój fizyczny i emocjonalny naszych Mieszkanek.

Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach prowadzony jest przez Zgromadzenie Sług Jezusa na zlecenie Starosty PowiatuLubelskiego.  Na codzienne funkcjonowanie Domu środki pochodzą z budżetu państwa i samorządów oraz z odpłatności Mieszkanek. Na remonty i modernizacje poszukujemy funduszy wśród sponsorów w kraju i za granicą.

Od 2007 roku Dom Pomocy Społecznej spełnia wszystkie wymagane standardy. Mieszkanki mają do dyspozycji dwu i trzyosobowe, przestronne, w pełni wyposażone pokoje, sale dziennego pobytu, aneksy kuchenne, sale terapii ipomieszczenia do  rehabilitacji oraz jadalnię.

Wychowanie przebiega w duchu katolickim. Mieszkanki są przygotowywanie do przyjęcia sakramentów świętych, maja możliwość uczestniczenia w każdą niedzielę i święta we Mszy Świętej. Chętnie biorą udział w nabożeństwach takich jak majówka czy różaniec oraz w codziennej modlitwie.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia opiekę lekarską, stomatologiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną. Do dyspozycji Mieszkanki mają zajęcia z kinezyterapii, hydroterapię, laseroterapię, krioterapię.

Mieszkanki moją możliwość korzystania ze schodołazu, łóżek rehabilitacyjnych, podnośników zamontowanych w sypialniach i łazienkach oraz windy. Zmodernizowano również schody wejściowe i utworzono podjazdy. Wszystko to umożliwia mniej sprawnym mieszkankom swobodne poruszanie się między piętrami i komunikację z otoczeniem Domu.

W ramach dążenia do rozwoju aktywności i własnych zainteresowań podopiecznych opiekunki i specjaliści zapewniają różnego rodzaju terapie i dbają o kontakty społeczne. Organizowane są zajęciach teatralne, plastyczne, muzyczne, kulinarne, świetlicowe jak również hipoterapia. Młodsze Mieszkanki uczestniczą w zajęciach szkolnych w Filii Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS Matczyn.

Wiele jest spotkań z zaprzyjaźnionymi szkołami i instytucjami, dzięki którym dziewczęta biorą czynny udział w życiu społecznym, przez co rozwijają swoje zainteresowania, kształtują umiejętności funkcjonowania w otoczeniu i w grupie. Odwiedza nas wielu gości i my bierzemy udział w imprezach organizowanych przez okoliczne miejscowości.

Dzięki integracji społecznej i otwartości w kontakcie ze środowiskiem lokalnym jesteśmy prawdziwą częścią społeczeństwa, środowiska, naszego regionu, aktywna częścią naszej społeczności.